Специалисти

Доц. д-р Светла Стамболова, дм - специалист по детско-юношеско психиатрично здраве,един от водещите детско-юношески психиатри в България. В продължение на 30 години е ръководила специализираната клиника по детско-юношеска психиатрия в София.

Доц. д-р Владимир Велинов, дм - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия, дългогодишен преподавател по психиатрия и съдебна психиатрия, дългогодишен ръководител на клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология в МУ-София.

Д-р Никола Славчев - психиатър, с 20-годишен стаж, от които 8 години в университетската болница на 4-ти километър "Свети Наум". Притежава достатъчен опит в областта на налудните, депресивните и невротичните разстройства.

© АИПСМПП - Медицински център за психично здраве - 1, 2012