Услуги

В АИПСМПП - МЦ за психично здраве-1 са обособени следните сектори:

Сектор по обща психиатрия

В него се извършва консултиране, диагностициране и лечение (активно и поддържащо) на:

-тревожни разстройства - паническо, агорафобия, социофобия, генерализирано тревожно, посттравматично стресово;
- обсесивно-компулсивно разстройство;
- афективни (депресивни) разстройства;
- шизофрения и други налудни разстройства;
- различни психични заболявания, включително органични, в инволутивната (късна) възраст;
- психични разстройства, съпътстващи други соматични (телесни) болести.

Сектор по детско-юношеска психиатрия

Извършва се консултиране, съветване и лечение на деца и юноши със:

- Емоционални и поведенчески разстройства с начало в детството и юношеството;
- Разстройства на психологичното развитие (задръжки в говорното и езиково развитие;разстройства в развитие на училищните умения;разстройства от аутистични спектър и др.)
- Тревожни разстройства в детството и юношеството (детски страхове, тревожност при раздяла, генерализирана тревожност, натрапливости, паническо разстройство и др.)
- Кризи на адпатацията в различните възрастови периоди;
- Разстройства на настроението;
- Психози;
- Оценка и терапевтични интервенции при деца с умствена изостаналост;
- Оценка на деца за нуждите на ТЕЛК;Консултиране и съветване на родители във връзка с различни специфични ситуации при отглеждане на деца (постъпване в детско заведение, развод, проблеми при осиновяване, загуба на близък, домашно насилие,продължително лечение в болнично заведение по повод телесно заболяване и др.)

Сектор по съдебна психиатрия

Тук се извършват следните дейности:

- консултиране, диагностициране и лечение на психични разстройства в областта на общата психиатрия;
-съдебно-психиатрични експертизи и съдебно-психиатрпични консултации по наказателни дела, по граждански дела, по дела
по Закона за здравето, при нотариални сделки.

Сектор по психотерапия

В него се разработват професионални програми за цялостен подход към лечението на хора със:

- зависимости от всякакъв вид;
- депресии;
- тревожни разстройства от различен характер;
- остри и хронични реакции на стрес;
- преживяна травма и други житейскипредизвикателства;
- синдром на “прегаряне” при бизнесмени;
- справяне с гнева;
- трудности в способността за концентрация;
- поведенчески и емоционални разстройства в детска възраст

още от нас за психотерапията

© АИПСМПП - Медицински център за психично здраве - 1, 2012