Програми

- ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ “ДЕЛФИН”
как да направим децата си послушни и да останем спокойни родители
Програма за родители на деца и юноши с
ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ

повече за програмата

© АИПСМПП - Медицински център за психично здраве - 1, 2012