Добре дошли!

АИПСМПП - Медицински център за психично здраве-1 е първото лечебно заведение в България, което е регистрирано като „Медицински център” с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ в областта само на една медицинска специалност психиатрия (обща, детско-юношеска и съдебна).

Неговата поява е резултат от галопиращото нарастване на психичните заболявания през последните години, оттам и голямата потребност от квалифицирана психиатрична помощ и грижи.

В своята дейност центърът се ръководи от следните принципи:

- използване на съвременния световен опит и тенденции в областта  на
невробиологичните науки, психофармакологията, когнитивно-поведенческите науки;

- екипност (психиатри, психотерапевти, психолози);

- пълна конфиденциалност.

© АИПСМПП - Медицински център за психично здраве - 1, 2012